YÜKSEK LİSANS TEZ YAZDIRMA

Yüksek lisans tez aşamasında oldukça zorlu bir sürecin başlangıcı olduğunu bu sürece giren her öğrenci bilmektedir. Belirlenen konu üzerinde akademik düzeyde yerli ve yabancı kaynaklara erişimin sağlanması, bu sağlanılan kaynakları okumak ve anlamak ve en önemlisi ise doğru ve kurallara uygun bir şekilde yazıya dökülmesi gerekmektedir. Tez yazma aşamasının en başında yani konusunun bütünlüğünü sağlayabilmek…